מכון אלג'ליל לשירות פסיכולוגי, דר' מחמוד סעיד, אקדמיה והכשרה: דוקטורט בפסיכולוגיה חברתית, קוגניטיבית וקלינית, תואר שני בפסיכולוגיה קלינית וקהילתית, תואר ראשון בפסיכולוגיה קלינית וקהילתית, התמחויות: מומחה בפסיכולוגיה קלינית, מומחה ומאמן בטיפול בטראומה , מדריך בפסיכולוגיה חינוכית, מומחה בפסיכולוגיה חינוכית, פרסומים אקדמיים: ספרים/ שני ספרים בשפה ערבית: * מדריך למטפלים בטראומות * טראומות נפשיות מאמרים: 14 מאמר בשפה איטלקית ואנגלית.